کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( ورود - عضويت ) امروز 11 تير ماه، 1394
 
منوی اصلی

 

صفحه اصلي

اعضای هیت مدیره

چارت سازمانی اتحادیه

لیست قالیشویی های مجاز

نرخ خدمات مصوبه

 آرشيو خبرها

 تماس با اتحادیه قالیشویان

ثبت شکایات

ارسال انتقادات و پیشنهادات

درباره اتحادیه قالیشویان

حفظ و نگهداری فرش دستبافت

تاریخ فرش ایران

 


 
لیست اعضای اتحادیه قالیشویان تهران(به ترتیب حروف الفبا) صفحه اول
 

ليست اعضاي اتحاديه قاليشويان تهران (صفحه اول )

(به ترتيب حروف الفبا)

 

1

1

شركت صادراتي فرش آتش رنگ

2

دفتر قاليشوئي آتا

3

دفتر قاليشوئي احسان

4

دفترمرکزي کارخانه قاليشويي اديب

5

كارخانه قاليشوئي اديب

6

دفتر قاليشوئي اديب

7

دفتر قاليشوئي آذري

8

دفتر قاليشوئي آذين

9

کارگاه قاليشويي ارشيا

10

دفتر قاليشوئي آريا

11

دفتر قاليشوئي آريانا

12

دفتر قاليشوئي استادكار

13

دفتر قاليشوئي اسحاق

14

كارخانه قاليشوئي اعتماد

15

دفتر قاليشوئي اعلا

16

دفتر قاليشوئي اكسير

17

دفتر قاليشوئي الماس

18

دفتر قاليشوئي الهيه (ياوري)

19

دفتر  قاليشوئي امين اوغلان

20

دفتر قاليشوئي امير

21

دفتر قاليشوئي آنا

22

دفتر قاليشوئي ايساتيس

23

دفتر قاليشوئي اقدسيه

24

دفتر قاليشويي ايمان

25

دفتر قاليشوئي ايرانمهر

26

دفتر قاليشوئي ايران وحدت

27

کارخانه قاليشويي آرسان

28

دفتر قاليشويي ابر

29

دفتر قاليشويي اشکان

30

دفتر قاليشوئي بابامراد

31

دفتر قاليشوئي بانو

32

دفتر قاليشوئي برادران اسمعيل زاده

33

کارخانه قاليشوئي برادران عابديني

34

دفتر قاليشوئي برادران نوري

35

دفتر قاليشوئي برتر

36

دفتر قاليشوئي برف

37

دفتر قاليشوئي برف

38

كارخانه قاليشوئي بهاران

39

دفتر قاليشوئي بهاران

40

كارخانه قاليشوئي بهروفرش

41

دفتر قاليشوئي بيستون

42

كارخانه قاليشوئي بيوك

43

دفتر قاليشوئي بيهق

44

دفتر قاليشوئي پارسيان

45

دفتر قاليشوئي پاسداران

46

دفتر قاليشوئي پاسداران شميرانات

47

دفتر قاليشوئي پاك

48

دفتر قاليشوئي پاكسان

49

دفتر قاليشوئي پرژك

50

دفتر قاليشوئي پرشين

51

دفتر قاليشوئي پروين

52

دفتر قاليشوئي پويا

53

دفتر قاليشوئي پيربابا

54

دفتر قاليشوئي پيروزي

55

كارخانه قاليشوئي پيروزي (كارگاه)

56

دفتر قاليشوئي تاژ

57

دفتر قاليشوئي تخت سليمان

58

دفتر قاليشوئي ترنج

59

دفتر قاليشوئي تنديس كاران

60

دفتر قاليشوئي توكل

61

دفتر قاليشوئي تهران بزرگ

62

كارخانه قاليشوئي تهرانپارس

63

دفتر قاليشوئي تهران جم

64

دفتر قاليشوئي تهران نو

65

دفتر قاليشوئي تهرانيان

66

دفتر قاليشوئي جمالي

66

قاليشوئي جمشيديه

67

دفتر قاليشوئي جاويد

68

دفتر قاليشويي جوان

69

دفتر قاليشوئي جوانان

70

دفتر قاليشوئي چهارصد

71

دفتر قاليشوئي حميد

72

دفتر قاليشوئي حيدري

73

دفتر قاليشويي خاوران

74

كارخانه قاليشوئي خاوران و ايراندويچ

75

دفتر قاليشوئي خرم

76

قاليشويي داركشي

77

دفتر قاليشوئي ذوالقدر

78

داركشي جواد اطمينان راد

79

دفتر داركشي(مرمت و خدمات تكميل قالي)

80

دفتر قاليشوئي رسالت

81

دفتر قاليشوئي رضايي

82

دفتر قاليشويي رز

83

كارگاه قاليشوئي رسول فرهاديان

84

دفتر قاليشويي رشيد تهرانپارس

85

دفتر قاليشوئي زارع

86

كارخانه قاليشوئي شركت زرباف فر

87

كارخانه قاليشوئي شركت صادراتي زرگون فرش

88

كارخانه قاليشوئي زمرد

89

دفتر قاليشوئي زمزم

90

دفتر قاليشوئي سامان(اخلاقي)

91

دفتر قاليشوئي سبلان

92

کارخانه قاليشوئي سبلان

93

دفتر قاليشوئي سپاهان

94

دفتر قاليشوئي سپيد(فسنقري)

95

دفتر قاليشوئي سحر«جانباز»

96

دفتر قاليشوئي سمنگان

97

دفتر قاليشوئي سراج

1

شركت صادراتي فرش آتش رنگ

2

دفتر قاليشوئي آتا

3

دفتر قاليشوئي احسان

4

دفترمرکزي کارخانه قاليشويي اديب

5

كارخانه قاليشوئي اديب

6

دفتر قاليشوئي اديب

7

دفتر قاليشوئي آذري

8

دفتر قاليشوئي آذين

9

کارگاه قاليشويي ارشيا

10

دفتر قاليشوئي آريا

11

دفتر قاليشوئي آريانا

12

دفتر قاليشوئي استادكار

13

دفتر قاليشوئي اسحاق

14

كارخانه قاليشوئي اعتماد

15

دفتر قاليشوئي اعلا

16

دفتر قاليشوئي اكسير

17

دفتر قاليشوئي الماس

18

دفتر قاليشوئي الهيه (ياوري)

19

دفتر  قاليشوئي امين اوغلان

20

دفتر قاليشوئي امير

21

دفتر قاليشوئي آنا

22

دفتر قاليشوئي ايساتيس

23

دفتر قاليشوئي اقدسيه

24

دفتر قاليشويي ايمان

25

دفتر قاليشوئي ايرانمهر

26

دفتر قاليشوئي ايران وحدت

27

کارخانه قاليشويي آرسان

28

دفتر قاليشويي ابر

29

دفتر قاليشويي اشکان

30

دفتر قاليشوئي بابامراد

31

دفتر قاليشوئي بانو

32

دفتر قاليشوئي برادران اسمعيل زاده

33

کارخانه قاليشوئي برادران عابديني

34

دفتر قاليشوئي برادران نوري

35

دفتر قاليشوئي برتر

36

دفتر قاليشوئي برف

37

دفتر قاليشوئي برف

38

كارخانه قاليشوئي بهاران

39

دفتر قاليشوئي بهاران

40

كارخانه قاليشوئي بهروفرش

41

دفتر قاليشوئي بيستون

42

كارخانه قاليشوئي بيوك

43

دفتر قاليشوئي بيهق

44

دفتر قاليشوئي پارسيان

45

دفتر قاليشوئي پاسداران

46

دفتر قاليشوئي پاسداران شميرانات

47

دفتر قاليشوئي پاك

48

دفتر قاليشوئي پاكسان

49

دفتر قاليشوئي پرژك

50

دفتر قاليشوئي پرشين

51

دفتر قاليشوئي پروين

52

دفتر قاليشوئي پويا

53

دفتر قاليشوئي پيربابا

54

دفتر قاليشوئي پيروزي

55

كارخانه قاليشوئي پيروزي (كارگاه)

56

دفتر قاليشوئي تاژ

57

دفتر قاليشوئي تخت سليمان

58

دفتر قاليشوئي ترنج

59

دفتر قاليشوئي تنديس كاران

60

دفتر قاليشوئي توكل

61

دفتر قاليشوئي تهران بزرگ

62

كارخانه قاليشوئي تهرانپارس

63

دفتر قاليشوئي تهران جم

64

دفتر قاليشوئي تهران نو

65

دفتر قاليشوئي تهرانيان

66

دفتر قاليشوئي جمالي

66

قاليشوئي جمشيديه

67

دفتر قاليشوئي جاويد

68

دفتر قاليشويي جوان

69

دفتر قاليشوئي جوانان

70

دفتر قاليشوئي چهارصد

71

دفتر قاليشوئي حميد

72

دفتر قاليشوئي حيدري

73

دفتر قاليشويي خاوران

74

كارخانه قاليشوئي خاوران و ايراندويچ

75

دفتر قاليشوئي خرم

76

قاليشويي داركشي

77

لیست اعضای اتحادیه قالیشویان تهران(به ترتیب حروف الفبا)

صفحه اصلي |  جستجو |  دريافت فايل |  آرشيو مطالب |  تماس با مابهینه سازی و طراحی توسط iran200.ir